blog

Humanize ได้เปิดตัว NIZE Care Smart chatbot ครั้งแรกร่วมกับโครงการรู้เท่าทันป้องกันท้องไม่พร้อมในวัย Teen

NIZE Care ได้เปิดตัวครั้งแรกที่โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโครงการรู้เท่าทันป้องกันท้องไม่พร้อมในวัย Teen โดยโครงการนี้เริ่มจากคุณหมอโอฬาริก มุสิกวงศ์ ซึ่ง NIZE Care Smart chatbot นี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในอนาคตที่ทำให้ลดการเกิดปัญหาคุณแม่วัยใส ที่ประเทศไทยได้มีรายงานว่าอัตราการเกิดคุณแม่วัยใสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเมื่อเกิดปัญหานักเรียนมักจะไม่กล้าปรึกษาผู้ปกครองโดยตรง Chatbot จึงเป็นช่องทางไว้ให้สำหรับเด็นักเรียนในการสอบถามและแนะนำเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และในอนาคตยังมีเรื่องสุขภาพต่างๆ เพิ่มเข้ามาอีกด้วย

ภาพบรรยากาศการเปิดตัว NIZE Care Smart chatbot

blog