blog

HUMANIZE ร่วมกับ SINGBURI ISUZU SALES จับมือพัฒนาโครงการ AI ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ครั้งแรกของวงการรถเมืองไทย!!!

HUMANIZE และ SINGBURI ISUZU SALES ได้สำหรับโครงการ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยส่งเสริม ในด้านการขาย เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจไปในแนวทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ Singburi Isuzu Sales สำหรับในยุคที่ มีการพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีและใช้ AI เข้ามาช่วย ทำให้ AI ได้เริ่ม เข้ามาสู่ผู้คนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะต่อยอดโครงการในครั้งนี้ สำหรับการพัฒนาโครงการ AI จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก และยังคาดว่าจะได้รับการตอบกลับของลูกค้า ได้ดีขึ้น พร้อมกับเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการขายในเร็วๆนี้